Euskara-azterketak
 

1) A1 / A2 / B1 mailak euskaltegian egindako ebaluazio jarraituaren bitartez lortzeko aukera.

2) B2 / C1 / C2 mailak HABEk egindako azterketa-deialdien bidez lortzeko aukera. 

 

Hona hemen 2018. urteko informazioa:

EBAZPENA, 2017ko abenduaren 15ekoa,  ikasleek 2017-2018 ikasturtean ebaluazio jarraituaren bitartez HEOCaren zein maila egiaztatu ahal izango dituzten ezartzen duena eta 2018ko azterketa-deialdiak egiten dituena (urtarrilaren 4ko EHAA, 3 zk.).

EBAZPENA, Arrigorriagako Udal Euskaltegiaren Presidente delegatuarena, 2018ko maiatzaren 8koa, A1, A2 eta B1 hizkuntza-gaitasunaren mailak ebaluazio jarraituaren bitartez egiaztatzeko oinarriak.