Euskara-azterketak
 

1) A1 / A2 / B1 mailak euskaltegian egindako ebaluazio jarraituaren bitartez lortzeko aukera.

2) B2 / C1 / C2 mailak HABEk egindako azterketa-deialdien bidez lortzeko aukera. 

 

Hona hemen 2019. urteko informazioa:

EBAZPENA, 2018ko azaroaren 12koa,  ikasleek 2018-2019 ikasturtean ebaluazio jarraituaren bitartez HEOCaren zein maila egiaztatu ahal izango dituzten ezartzen duena eta 2019ko azterketa-deialdiak egiten dituena (2018ko azaroaren 20ko EHAA, 223 zk.).

EBAZPENA, Arrigorriagako Udal Euskaltegiaren Presidente delegatuarena, 2018ko abenduaren 10ekoa, A1, A2 eta B1 hizkuntza-gaitasunaren mailak ebaluazio jarraituaren bitartez egiaztatzeko oinarriak.