MAILAK, AZTERKETAK ETA AGIRIAK

HEOCak indarrean jartzen dituen euskararen sei gaitasun-mailak (A1, A2, B1, B2, C1 eta C2), azterketak egiteko aukerak eta euskararen jakite-maila egiaztatzen duten tituluen baliokidetzak dituzu hemen:

Euskara mailak
Euskara azterketak
Euskara agiriak