EUSKARA BEKAK

Arrigorriagako Udalak euskara bekak emango ditu 2023-2024an euskara ikasten ibili direnentzat / 

El Ayuntamiento de Arrigorriaga dispone becas para aquellas personas que hayan realizado estudios homologados de euskera durante el curso 2023-2024

Udalak 6.000 € bideratuko ditu deialdi honetara eta hiru beka mota prestatu ditu: ordaindutako matrikularen % 50 babestuko duen beka arrunt bat, % 75 babestuko duen beka berezi bat eta joan-etorrietarako azken beka bat.

Beka eskatzen dutenek Arrigorriagan erroldatuta egon behar dute, eta ikastaro arruntaren edo trinkoaren % 85a egin behar izan dute gutxienez.

Dirulaguntza eskatzeko, beharrezkoa izango da eskabidea betetzea eta udaletxeko edo Abusu Zentro Soziokulturaleko Herritarrentzako Arreta Zerbitzuan (HAZ) aurkeztea, edo erregistro elektronikoaren bidez aurkeztea. Gainera, Udal Euskaltegiko ikasleek euskaltegian bertan egin ahal izango dute.

Eskabidea / Solicitud

 

El Ayuntamiento destinará un total de 6.000 € a esta convocatoria y ha preparado tres tipos de becas: una beca ordinaria que cubrirá el 50 % de la matrícula abonada, una beca especial que cubrirá el 75 % y una última beca por desplazamiento.

Las personas solicitantes de la beca deben estar empadronadas en Arrigorriaga y haber asistido como mínimo al 85 % del curso ordinario o intensivo.

Para solicitar la beca será necesario rellenar la solicitud y presentarla en el Servicio de Atención Ciudadana (SAC) del Ayuntamiento o del Centro Sociocultural Abusu. Además, el alumnado del Euskaltegi municipal podrá hacerlo en el propio Euskaltegi.