EUSKARA MAILEN AZTERKETAK /EXÁMENES DE EUSKARA

Berrabiatu egin dira euskara-mailak egiaztatzeko prozesuak / HABE retoma los procesos para acreditar los niveles de euskera.

Euskara-mailen agiriak eskuratzeko HABEren egiaztatzegintza-prozesuak, COVID-19ak eragindako osasun-larrialdiaren ondorioz behin-behinean atzeratu zirenak, berrabiatu egin dira HABEren zuzendari nagusiaren maiatzaren 13ko ebazpenez.

La resolución del 13 de mayo del director general de HABE reanuda los procedimientos para obtener los certificados de niveles de euskera, que habían sido pospuestos por la emergencia sanitaria causada por la COVID-19.


- BERRIAK